(فیلم) عبور دردناک خودروی سواری از روی اسکیت سوار 

  پنجشنبه، 03 مهر 1399
(فیلم) عبور دردناک خودروی سواری از روی اسکیت سوار 
ساعد نیوز: بی‌احتیاطی یک اسکیت سوار در یکی از خیابان‌های بلغارستان، حادثه ساز شد.

دیدگاه ها