افشاگری یک فوق تخصص عفونی در خصوص اصلی‌ترین منشا شیوع آنفلوآنزا

  چهارشنبه، 09 مهر 1399
 افشاگری یک فوق تخصص عفونی در خصوص اصلی‌ترین منشا شیوع آنفلوآنزا
ساعد نیوز: دکتر ابطحیان فوق تخصص عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: همیشه اصلی‌ترین منشا شیوع آنفلوآنزا مدارس بوده است.

دیدگاه ها