(فیلم) اشک‌های سعید معروف بعد از حذف تیم والیبال ایران

  یکشنبه، 10 مرداد 1400
(فیلم) اشک‌های سعید معروف بعد از حذف تیم والیبال ایران
ساعد نیوز: کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از بازی با ژاپن، با چشمانی گریان و با ناراحتی زمین مسابقه را ترک کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/