دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
ناشناس
9 ماه پیش

چرا بی احترامی میکنید؟! این نشون دهنده ضعف شخصیت شماست،،،دوست نداری نگاه نکن،،،دیگه چرا بد و بیراه میگی؟!
آریا
9 ماه پیش

به قول معروف دم خروست رو نبینم یا قسم حضرت عباست رو باور کنم ...یه رنگ باش خانم رهنما هرچیزی میخوای باش فقط یه سمت وسو باش
کارن
9 ماه پیش

دقیقا موافق حرفهای صدفم،اصلا ای خپل زشت ارزش بحث نداره ،،تمام
؟؟؟؟؟
9 ماه پیش

در هر زمینه ای بله ....تا تعریف از هنرمند چی باشه
ناشناس
9 ماه پیش

سرخاب وسفیداب مرارعنا کرد یک شب که نکردم مرارسواکرد
اسمان
9 ماه پیش

مردم ماشالا چقدر فضولن \r\nبهاره رهنما یک هنرمند واقعیه نمیدونم چرا بعضیا چشم دیدنشو ندارن !
ناشناس
9 ماه پیش

واقعا نمیدونم بهاره رهنما چی از جون مردم میخواد...خسته شدیم از دستش...واقعا به ما چه که چه غلطی میکنه باید چیکار کنیم ،دست و جیغ و هورا براش بکشیم؟😐
فائزه
9 ماه پیش

از روزی که این هزار تا عکس داده از عکس تایتانیکش بگیر تا نذری و آرزوی بخت دخترا و هزار کوفت دیگه یه عکس از دخترش و پیمان قاسم خانی بیرون نیومد واقعا هم نفاوت داشتی باهاش
ناشناس
9 ماه پیش

بهتره که بهار ه رهنماررا صدا سیما کلا کنا ر بگزارد
صدف آریا
9 ماه پیش

اصلا آدمیه که حزب باده مدام عکس میگیره با هزارکوفت وزهرمار که روی صورتش انجام میده و عکس میگیره که من زیباهستم اگر راست می گی برو حموم و بعد بیا ببین چه قیافه ای هستی بااین کارها خودت رو از چشم مردم میندازی نمی دونم قسم روقبول کنیم و یا دم خروس رو احمق دروغگو
دیدگاه خود را ثبت نمایید