ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) بیهوش شدن راننده در پشت فرمان خودرو در اتوبان

  چهارشنبه، 03 آذر 1400
(فیلم) بیهوش شدن راننده در پشت فرمان خودرو در اتوبان
ساعد نیوز: یک راننده با ایجاد تصادف جان راننده ای که در پشت فرمان خودروی خود بیهوش شده بود نجات داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/