دیدن تره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تره

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تره
دیدن تره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب تره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • خوردن تره در خواب اگر مزه ای مطبوع داشت، شادی و اگر تند و نامطبوع بود تعبیرش اندوه است.

تعبیر خواب تره به روایت محمد بن سیرین

  • از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش باشد، دلیل بر مضرت کند. اگر کسی در خواب ببیند که تره فروشی می کرد، تاویلش نیکو است، زیرا که به دست او کاری انجام می شود که به دیگران سود می رساند.

تعبیر خواب تره به روایت منوچهر مطیعی

  • تره از سبزيهاي خوردني است اما از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي ما به بدي و بد دهني و پرخاشجويي و لئامت طبع تعبير مي شود.
  • تره عطر و بويي خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان يا غذاي ديگر بخوريم دهانمان تا چند ساعت بعد بوي ناخوش مي گيرد، همين معني تره را در خواب بد معرفي مي کند.
  • اگر ديديد که تره از مزرعه مي چينيد يا از دکان مي خريد خودتان تدارک يک فتنه را مي بينيد و کاري مي کنيد که تلخ کامي مي آورد
  • . اگر تره داشتيد و دور ريختيد از انجام کار بد احتراز مي کنيد و اين نيکو است.
  • کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه اي زمينه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ براي خودتان و ديگران گرفتاري ايجاد مي کند.

تعبیر خواب تره به روایت خالد اصفهانی

  • اگر کسی به خواب بیند تره ‏فروشی کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کاری رود که همه‏ ی خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیماری و مفلسی و غم و اندوه است.

تعبیر خواب تره در کتاب تعبیر سلطانی

  • تعبیر تره، شخصی است که از او به زشتی یاد می‌کنند و همچنین می‌گویند تعبیرش مال حرام و گفتار نکوهیده و سرزنش شده و نیز ندامت و پشیمانی می‌باشد؛
  • اگر چنانچه درستکار باشی تعبیرش این است که با تلاش و کوشش از خوردن آن حرام خودداری می‌کنی، در غیر اینصورت اگر درستکار نیستی تعبیرش این است که مال حرام جمع می‌کنی و پشت سر تو نفرین می‌کنند (مخصوصاً اگر خام باشد، ولی اگر پخته باشد شدت چیزی که گفته شد کمتر و یا اینکه می‌گویند تعبیرش خیر است).

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید