(عکس) بیرون کشیدن ماهی از گلوی ماهیگیر!

  چهارشنبه، 29 بهمن 1399
(عکس) بیرون کشیدن ماهی از گلوی ماهیگیر!
ساعد نیوز : ماهیگیر کلمبیایی که با وارد شدن یک ماهی به گلویش در حال خفه شدن بود با کمک پزشکان نجات یافت.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/