(عکس) دلتنگی بابک جهانبخش برای مهربانش

  چهارشنبه، 17 مهر 1398
(عکس) دلتنگی بابک جهانبخش برای مهربانش
ساعد نیوز : بابک جهانبخش با انتشار این عکس دلتنگی خود را علنی کرد.!

بنشین رفیق! تا که کمی درد و دل کنیم
اندازه ی تو هیچکس مهربان نبود!

تصویر

دیدگاه ها