(عکس) کارگر خسته و بی رمق هندی در محل سوزاندن اجساد کرونایی

  چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400
(عکس) کارگر خسته و بی رمق هندی در محل سوزاندن اجساد کرونایی
ساعد نیوز :استراحت یک کارگر خسته هندی در حالی که مردم آخرین آئین ها را در مراسم سوزاندن دسته جمعی قربانیان کرونا انجام می دهند.

دیدگاه ها
تیتر امروز   
/
/
/
/
/
/