ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) مسافری با لباس محافظ کامل در برابر کرونا

  یکشنبه، 25 مهر 1400
(عکس) مسافری با لباس محافظ کامل در برابر کرونا
ساعد نیوز : مسافری با لباس محافظ کامل در برابر کووید ۱۹ منتظر سوار شدن به هواپیما در فرودگاه شهر هوشی مین ویتنام.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/