ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) ترکیدن لاستیک هواپیمای مصری هنگام فرود

  دوشنبه، 26 مهر 1400
(عکس) ترکیدن لاستیک هواپیمای مصری هنگام فرود
ساعد نیوز : لاستیک هواپیمای مصری هنگام فرود در فرودگاه Cluj-Napoca رومانی ترکید.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/