(فیلم) بازنشستگی لاک‌پشتی که در نیم قرن ۸۰۰ بار پدر شد!

  شنبه، 28 دی 1398
(فیلم) بازنشستگی لاک‌پشتی که در نیم قرن ۸۰۰ بار پدر شد!
ساعد نیوز : دیگو لاک‌پشت ۱۰۰ ساله‌ای است که پس از سال‌ها تولید مثل و نجات گونه در معرض انقراض خود بازنشسته می‌شود

دیدگاه ها