له شدن ۳ خودرو و کشته شدن ۴ نفر توسط تریلی افسار گسیخته

  شنبه، 14 تیر 1399
له شدن ۳ خودرو و کشته شدن ۴ نفر توسط تریلی افسار گسیخته
ساعد نیوز: سرعت غیرمجاز یک تریلی ۱۸ چرخ در یک خیابان، حادثه مرگباری را رقم زد.


دیدگاه ها