(فیلم) لحظه وحشتناک سقوط کامیون حمل زباله به داخل محل تخلیه

  چهارشنبه، 02 تیر 1400
(فیلم) لحظه وحشتناک سقوط کامیون حمل زباله به داخل محل تخلیه
ساعد نیوز: یک کامیون حمل زباله در چین به طرز وحشت آوری، واژگون شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/