(عکس) نوشته بامزه روی سنگ قبر !

  سه شنبه، 06 شهریور 1397
(عکس) نوشته بامزه روی سنگ قبر !
نوشته عجیب یک زن روی سنگ قبر همسرش خانومش رو سنگ قبرش نوشته:اینجا همسرم تام دراز کشیده. حداقل دیگه الان میدونم کدوم قبرستونیه!
 
تصویر
 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/