پانداهای غول پیکر در شرق چین

  سه شنبه، 13 خرداد 1399
پانداهای غول پیکر در شرق چین
ساعد نیوز : پاندا های غول پیکر در باغ وحش در آنشان، لیائونینگ در شرق چین نگهداری می شوند.

دیدگاه ها