پلیس آمریکا هم به مردم پیوست

  سه شنبه، 13 خرداد 1399
پلیس آمریکا هم به مردم پیوست
ساعد نیوز : عده ای از پلیس‌های آمریکا هم به جمع تظاهر کنندگان و معترضین علیه نژادپرستی و دولت ترامپ پیوستند
تصویر

دیدگاه ها