قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت 98

  چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398   کد خبر 33668
قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت 98
ساعد نیوز: قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت 98

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 بدون لحاظ مالیات بر ارزش افزوده


 

پارسیان 100 سوت

 

پارسیان 200 سوت

 

پارسیان 300 سوت

53,5۰۰

 

103,0۰۰

 

۱52,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 400 سوت

 

پارسیان 500 سوت

 

پارسیان 600 سوت

201,5۰۰

 

250,5۰۰

 

300,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 700 سوت

 

پارسیان 800 سوت

 

پارسیان 900 سوت

349,0۰۰

 

398,5۰۰

 

447,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1گرم

 

پارسیان 1.1گرم

 

پارسیان 1.2گرم

497,0۰۰

 

546,0۰۰

 

595,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.3گرم

 

پارسیان 1.4گرم

 

پارسیان 1.5گرم

644,50۰

 

694,0۰۰

 

743,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.6گرم

 

پارسیان 1.7گرم

 

پارسیان 1.8گرم

792,5۰۰

 

841,5۰۰

 

891,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.9گرم

 

پارسیان 2گرم

 

پارسیان 2.1گرم

940,0۰۰

 

989,500

 

1,038,500

 

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995


 

 

پارسیان شمش0.5گرم

 

پارسیان شمش1گرم

 

پارسیان شمش1.5گرم

342,800

 

669,6۰۰

 

996,400

 
 

دیدگاه ها