رمزگشایی از جعبه سیاه دشمنان از زبان «روح الله زم»

  پنجشنبه، 25 مهر 1398
رمزگشایی از جعبه سیاه دشمنان از زبان «روح الله زم»
ساعدنیوز: روح الله زم در نخستین گفتگوی پس از دستگیری، از جاسوسان چند جانبه‌ای در سوریه می‌گوید که با کانال آمدنیوز ارتباط داشتند.

دیدگاه ها