سارقی که در کمتر از یک دقیقه به سزای عملش رسید

  پنجشنبه، 23 آبان 1398
سارقی که در کمتر از یک دقیقه به سزای عملش رسید
ساعد نیوز :سارق دوچرخه سوار پس از دزدیدن کیف دستی یک خانم، توسط مردم دستگیر شد.

دیدگاه ها