(فیلم) سعدی خوانی نخست وزیر اسپانیا برای اعلام خبر تمدید قرنطینه در این کشور

  یکشنبه، 17 فروردین 1399
(فیلم) سعدی خوانی نخست وزیر اسپانیا برای اعلام خبر تمدید قرنطینه در این کشور
ساعد نیوز: ویدئویی منتشر شده است از نخست وزیر اسپانیا که در زمان خبر تمدید قرنطینه در کشورش از مردم می خواهد برای حفظ جان خود و عزیزان شان در خانه ها بمانند و برای توجیه تصمیم خود اشاره می کند به شعر حضرت سعدی و با زبان اسپانیایی آن را می‌خواند: بنی آدم اعضای یک دیگرند ...»

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید