(فیلم) شیرجه قهرمانانه شهروندان در آغوش کرونا! 

  دوشنبه، 13 مرداد 1399
(فیلم) شیرجه قهرمانانه شهروندان در آغوش کرونا! 
ساعد نیوز: عده‌ای از شهروندان بدون توجه به هشدارهای مسئولان برای شنا کردن به چشمه‌های آب مراجعه می‌کنند.

دیدگاه ها