شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان

  یکشنبه، 15 بهمن 1396   کد خبر 2533
شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان
ساعد نیوز: با شرایط و نحوه دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان آشنا شوید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از بنیاد نخبگان، متقاضیان در صورت احراز شرایط زیر می‌توانند از تسهیلات آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» بهره‌مند شوند:

شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان:

  1. وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.
  2. حداکثر سه سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.
  3. حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول 1 و 2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان:

  1. وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.
  2. حداکثر شش سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.
  3. حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جداول  1 و2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

جدول 1

تسهیلات

دانش‌آموخته

دکتری تخصصی

دانشجوی

دکتری تخصصی

دانش‌آموخته

کارشناسی‌ارشد

دانش‌آموخته

کارشناسی

جایزة شهید دکتر چمران

350

-

-

-

جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزه دکتر کاظمی آشتیانی)

350

-

-

-

جذب در نهادهای فنّارانه (جایزه شهید تهرانی مقدم)

250

-

200

120

جذب در دستگاه‌های اجرایی

250

-

200

120

تسهیلات فرهنگی–رفاهی (وام ساخت یا خرید مسکن)

250

-

200

150

ادامه تحصیل دردوره دکتری(جایزة شهید احدی)

-

-

230

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی

180

140

130

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگانِ برتر غیر مقیم

400

-

200

-

جدول 2

تسهیلات

مقطع دانش‌آموختگی

حد نصاب امتیاز فعالیت‌های علمی

حد نصاب امتیاز

فعالیت‌های فنّاورانه

حد نصاب امتیاز

مجموع امتیاز مورد نیاز

نظام وظیفه فنّاور

کارشناسی

20

60

100

کارشناسی‌ارشد

30

60

110

دکتری تخصصی

40

60

120

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری : چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز نکرده‌ است می‌تواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود:

  1. گذشت بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی 
  2. عدم کسب حد نصاب میانگین کل 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/