(فیلم) سیلی محکم مجری به گوش میهمان در یک برنامه زنده 

  پنجشنبه، 06 آذر 1399
(فیلم) سیلی محکم مجری به گوش میهمان در یک برنامه زنده 
ساعد نیوز: مجری برنامه تلویزیونی طبیب روی آنتن زنده شبکه سوم سیما به میهمان برنامه، سیلی زد.

دیدگاه ها
/
/