(فیلم) تصادف مرگبار ۳ نوجوان چینی با بونکر سیمان

  شنبه، 27 شهریور 1400
(فیلم) تصادف مرگبار ۳ نوجوان چینی با بونکر سیمان
ساعد نیوز: سه نوجوان موتورسوار در چین بر اثر بی احتیاطی، با بونکر سیمان تصادف کردند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/