تصاویری از پسر رهبر انقلاب در مراسم ختم مرحوم محمد خجسته

  چهارشنبه، 24 شهریور 1400
تصاویری از پسر رهبر انقلاب در مراسم ختم مرحوم محمد خجسته
ساعد نیوز: تصویری از فرزند رهبر انقلاب در مراسم ختم مرحوم محمد خجسته باقرزاده، برادر همسر رهبری انقلاب در مشهد را ببینید.
فرزند رهبر انقلاب در مراسم ختم مرحوم محمد خجسته باقرزاده

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/