(فیلم) تشبیه زن به جاروبرقی توسط کارشناس صداوسیما!

  دوشنبه، 31 شهریور 1399
(فیلم) تشبیه زن به جاروبرقی توسط کارشناس صداوسیما!
ساعد نیوز: کارشناس صداوسیما، در پاسخ به پرسشی درباره اشتغال یا خانه‌داری زنان، می‌گوید زنی را که خانه‌دار نیست و بچه پرورش نمی‌دهد، با یک جارو برقی که جارو نمی‌کند یا خودروی شاسی‌بلند مدرنی که با آن مسافرکشی می‌کنند!

دیدگاه ها