دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ دلبر از موهان بند


متن آهنگ دلبر از موهان بند
امشب اگر آیی به دیدارم دلبر هیچی ازِت کم نَمِشه دلبر امشب اگر باشی با مه هم صدا شی شب ما سحر نَمِشه دلبر زلف کَجه سیاهِت چَشمای بادامِت آخر مَره مِکُشه دختر بخدا آخر مِره مِکُشه دختر مثال عطر روی لباس تنم توره چَکَر مِبَرَم فکرتو نَمِره از سرم دلبر دلبر بیرون نشو از خانه دلبر نظر مِشوی آخر چَشم بد دور بِمانه از تو دلبر از خودم مشوی آخر دور نرو نرو تو دلبر که دِق میکنوم آخر چشم بد دور بمانه از تو دلبر تو تورومیگیروم آخر جان و دلم فدای چال گونَه هایت صورت قشنگ و ماهِته نبینه کسی دلبر
دانلود آهنگ دلبر از موهان بند
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/