دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ شدت میدان از محسن چاوشی


متن آهنگ شدت میدان از محسن چاوشی
عرش به زانو شده پیر سیه مو شده سنگ ز روی خوشش خود به زبان آمده از جبروتش به خود کوه به آتش مذاب کوره آتش بر کور و کران آمده شدت میدان رسید سرخ شهیدان رسید بر سر شیطان دلیر تیغ کشان آمده تازه و شاداب از بر یار آماده بوی بهاران رسید غنچه دهان آماده تکست آهنگ شدت میدان از محسن چاوشی از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده آمده بلوا کند زهر چو حلوا کند شاهد حق بر سر پیر و جوان آمده تازه و شاداب خود از بر یار آمده بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده آمده خود از بر غیر رخش لا اله سبز چمن‌ بر رخ زرد خزان آمده آمده از راه دور تحفه بیاورده نور راهزنان بر ره راهزنان آمده
دانلود آهنگ شدت میدان از محسن چاوشی
شدت میدان
00:00