دیدن افکار پلید در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب افکار پلید

  دوشنبه، 08 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن افکار پلید در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب افکار پلید
دیدن افکار پلید در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب افکار پلید را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب افکار پلید در کتاب سرزمین رویاها

  • افکار و ارواح دور سر شما می چرخند : در کارهایتان بسیار دقت کنید که فریب نخورید.
  • افکار پلید را از خود دور می کنید : مراقب رقیب باشید.
  • افکار پلید شما را آزار می دهد : دوستان شما را فریب می دهند.
  • افکار پلید مانع خوشبختی شما هستند : مشکلاتتان را بخوبی حل خواهید کرد.

دیدگاه ها