سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن
دیدن بال زدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بال زدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بال زدن در کتاب سرزمین رویاها

  • پرندگان بال می زنند: یک بی وفایی درحق شما می شود.
  • پرندگان بسیاری بال می زنند: مراقب رقیب باشید.
  • پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید: مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید.
  • مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته می کنند: نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید.
 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری