دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن دیدن بال زدن در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بال زدن
دیدن بال زدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بال زدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بال زدن در کتاب سرزمین رویاها

  • پرندگان بال می زنند: یک بی وفایی درحق شما می شود.
  • پرندگان بسیاری بال می زنند: مراقب رقیب باشید.
  • پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید: مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید.
  • مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته می کنند: نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید.
 

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  تیتر امروز
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟