دیدن بنایی کردن (ساختن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بنایی کردن

  سه شنبه، 30 بهمن 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بنایی کردن (ساختن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بنایی کردن دیدن بنایی کردن (ساختن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بنایی کردن
دیدن بناکردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بناکردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و... آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.

هم چنین تعبیر گری گفته است: اگر ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، یـعـنـی زنی دیندار نصیب تو می‌شود.

تعبیر خواب بنا کردن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی ببیند بنیاد و پایۀ نویی گذاشت به اندازۀ آن از خاص و عام فایده می بیند .
 • اگر دید در جای مجهول و ناشناسی که نمی داند برای کیست بنیادی گذاشت ، امور دین و دنیایش خراب و تباه است.
 • اگر ببیند که در زمین و ملک خود بنیاد گذاشت فایده و روزی حلال به دست می آورد .
 • اگر ببینی ساختمان جدیدی ساخته‌ای، به اندازۀ آن از خاص و عام مردم فایده می‌بینی.

تعبیر خواب بنا کردن به روایت امام صادق(ع)

 •  اگر کسی در خواب ببیند شهری بنا کرد گروهی از مردم را در پناه خود می گیرد ،
 • گر ببیند قلعه ای بنا کرد از شر دشمنان ایمن می شود .
 • اگر ببیند کوشکی ( قصر کوچکی ) بنا کرد به کار دنیا مشغول می شود.
 • اگر ببیند خانه ای بنا کرد و در آن نشست انعام ها و خیر هایی می بیند.
 • اگر ببیند مسجدی را بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد.
 • اگر ببیند مناره ای بنا کرد نام او به نیکی معروف می شود.
 • اگر ببیند ایوانی بنا کرد زنی می گیرد ، و اگر مجرای آبی بنا کرد در غم و رنج می افتد.
 • اگر باغی بنا کرد با زنی پارسا و ثروتمند ازدواج می کند.
 • اگر گورستانی بنا کرد به کار آخرت و عبادت و بندگی خدا مشغول می شود .
 • اگر ببیند گنبدی بنا کرد ، جویای جاه و مقام است.
 • نیز هر بنایی که در خواب ببیند پایه گذاری کرد و تمام نمود دلیل آنست که کار دین و دنیایش کامل و تمام می شود. اگر ببیند بنا را تمام نکرد کارش ناتمام می ماند .
 • تعبیر ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد.
 • تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: 1- صلاح دنیا 2- خیر و برکت 3- کامرانی 4- گشایش کارهای بسته و گره خورده

تعبیر خواب بنا کردن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببیند با گچ و آجر پایه و بنیاد گذاشت مالش را از حرام به دست می آورد 
 • اگر ببیند در هوا از خشت خام بنایی گذاشت در کار دین همتش بلند و عالی می شود
 • اگر ببیند بنیاد دیوار را از آجر گذاشت و بالا آورد مغرور و فریفتۀ آرزوها و امور دنیا است
 • اگر ببیند بنایی چید و مزد گرفت منفعت می یابد
 • اگر ببیند از آجر پایه چید و بالا آورد از پادشاه منفعت می برد
 • اگر ببیند از خشت و گل پایه چید و بالا آورد از مردم عامه منفعت به او می رسد .
 • اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.
 • اگر ببینی ساختمانی ساخته‌ای و مزدش را گرفته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.
 • گر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و «پادشاهی» می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ... _ ... گنجینه‌های پر از طلا... (آل عمران، 14).
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟