دیدن تله موش صحرایی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تله موش صحرایی

  دوشنبه، 20 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تله موش صحرایی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تله موش صحرایی دیدن تله موش صحرایی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تله موش صحرایی
دیدن تله صحرایی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب تله صحرایی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید

تعبیر خواب تله صحرایی از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید پایتان در تله موش صحرایی گیر کرده است ، علامت آن است که مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد.
  • دیدن تله موش صحرایی در خواب ، علامت آن است که از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد.
  •  دیدن تله شکسته موش صحرایی در خواب، نشانه آن است که از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت.
  • اگر خواب ببینید تله موش صحرایی کار می گذارید، علامت آن است که به نقشه دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید.
 

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟