دیدن زردآلو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زردآلو

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن زردآلو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زردآلو
دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زردآلو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد.
 • اگر زردآلوی زرد و قرمز و کاملا رسیده می خورید نشان دهنده این است که شما از سلامت کامل برخوردارید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می‌خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می‌شود که آنچه می‌خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی‌بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصاً اگر طعم آن ترش و زننده باشد.. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.
 •  اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می‌شوید و غرور احساس می‌کنید.
 • اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می‌برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، دچار غم و مصیبت می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر ببینی هستۀ زردآلوئی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، یـعـنـی از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید، نشانه آن است که آینده، تلخ بر چهره شما خواهد زد.
 • اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.
 •  اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست.

تعبیر خواب به روایت یونگ

 • دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آنطور که به نظر می‌رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می‌شوید.
 • خواب دیدن اینکه زرد آلو می‌خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.
 • اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 •  زرد آلو امیدهای واهی
 • خوردن زرد آلو: خوشحالی

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر خواب ببينيد كه زردآلو خريده‌ايد، به اين معناست كه در كارتان به موفقيت مى‌رسيد.
 •  خوردن زردآلو در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
رویا
2 هفته پیش

وقت بخیر برای چی تعابیر بد رو قرار میدید من بارها خوابی دیدم که داخل سایت جستجو کردم بدترین تعبیرها بوده و وقتی به معبر عالم مراجعه کردم بدون پول خوابمو تعبیر کرده و بهترین تعبیر رو انجام داده اند.
/
/
/
/
/
/
/
/