تعبیر خواب توله سگ

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب توله سگ
دیدن توله سگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب توله سگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب توله سگ به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید .
دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
۲ـ دیدن توله سگهای کثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است که وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .

دیدگاه ها