ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) بلعیده شدن خودرو ها در "نووسیبرسک" روسیه

  شنبه، 24 مهر 1400
(عکس) بلعیده شدن خودرو ها در "نووسیبرسک" روسیه
ساعد نیوز: فرونشست زمین در "نووسیبرسک" روسیه
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/