ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) کوچکترین غسال داوطلب اموات کرونایی

  چهارشنبه، 08 مرداد 1399
(عکس) کوچکترین غسال داوطلب اموات کرونایی
ساعد نیوز : خانم های سالن تطهیر، با دیدن من تعجب کردند. یکی از خانم ها با صدای بلند گفت این دختربچه را کی آورده اینجا؟ گفتم:خودم آمدم؛ داوطلبانه! برگشت گفت هم سن و سال های تو هنوز از تاریکی می ترسند، تو آمدی غسالخانه؟ می خواهیم مرده را غسل بدهیم، بیمار کرونایی بوده ها! پدر و مادرت مخالف نیستند؟ گفتم با پیشنهاد پدرم، دعای خیر مادرم و بدرقه با قرآن
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/