کدام ازدواج ها خطرناک هستند؟

  سه شنبه، 07 بهمن 1399   زمان مطالعه 3 دقیقه
کدام ازدواج ها خطرناک هستند؟
هر فرد در زندگی تصمیم هاي مختلفی اتخاذ می کند. مهم ترین تصمیم در طول زندگی، ازدواج و انتخاب شریک زندگی است به طوري که موفقیت در ازدواج می تواند چشم انداز روشن و اینده رضایت بخشی را بوجود اورد. به این منظور انتخاب معقولانه و سنجیده، اهمیت بسزایی دارد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، ازدواج خطرناک است اگر ازدواج به عنوان سنتی پسندیده در تمامی جوامع در طول تاریخ از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.. شروع زندگی مشترک روزنه ای بر ارضای نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی می باشد. با این حال، بنا به دلایل متعدد امروزه بسیاری از ازدواج ها به طلاق منجر می شوند. انگیزه های افراد برای تشکیل زندگی مشترک، متعدد است. بعضی از این انگیزه ها به دلیل ناهمخوانی با واقعیت های زندگی زناشویی محکوم به شکست می شود. در این مطلب سعی ما بر این است تا به انگیزه هایی که احتمالاً به شکست در زندگی مشترک (یعنی طلاق) منجر می شود، نظری بیافکنیم.

درست همانطور که نشانه هایی براي آمادگی شما براي ازدواج وجود دارد، نشانه هایی هم هست که حاکی از عدم آمادگی شما است. افراد بسیار زیادي وقتی به گذشته و پیشینه ازدواجشان نگاه می کنند در می یابند که آماده نبودن و عدم بلوغ کافی آن ها براي ازدواج، علت جدایی شان بوده است. به همین دلیل آمادگی و در نظر داشتن ریزفاکتورهاي اسیب زا در پروسه انتخاب همسر بسیار مهم می باشد.

 • ازدواج براي رهایی از وضعیت نابسامان موجود.
 • ازدواج هاي اینترنتی.
 • ازدواج براي برانگیختن حس حسادت و تحریک فردي دیگر.
 • زمانی که هدف روشن و واضحی براي ازدواج ندارید و چون بقیه افراد ازدواج می کنند، این کار را انجام می دهید.
 • زمانی که از پایان یافتن رابطه قبلی زمان مناسبی نگذشته و براي کمک به خود در فراموش کردن ان فرد تصمیم به ازدواج می گیرید
 • داشتن اعتیاد جنسی، اختلالات (نداشتن میل به فعالیت جنسی و یا نفرت از آن و...) و انحرافات جنسی.
 • اعتیاد به مواد و الکل: افراد زیادي به معتادین ازدواج کرده اند با این امید که شخص مورد نظر ترك کرده و به او کمک خواهند کرد. یک فرد معتاد ابتدا باید خودش را بپذیرد، دوست داشته باشد و براي درمان اقدام کند. هیچ کس نمی تواند با ازدواج اعتیاد خود و دیگري را درمان کند.
 • زمانی که یکی از شما مرتکب ازار جسمی، جنسی یا کودك ازاري شده است: اگر فرد ازار رسان خودتان بوده اید، نیاز به درمان توسط متخصص دارید.اگر شما قربانی بودید و مورد سو استفاده قرار گرفته اید شما هم نیاز دارید به روانشناس مراجعه کنید. شما باید قبل از ازدواج، از آن رابطه آزارنده بیرون آمده و اثرات مخرب آن را بر خود از بین ببرید و مانع از اثرگذاري آن بر روابط اینده تان بشوید و در این راه از کمک هاي روانشناس بهره بگیرید.
 • ازدواج با افراد دچار اختلال هاي حاد روانی: اختلال شخصیت خودشیفته، پارانویید،ضد اجتماعی و ...
 • ازدواج فقط بر اساس موقعیت اجتماعی ویژه: در نظر داشته باشید شما با موقعیت فرد ازدواج میکنید اما با خود او زیر یک سقف می روید. در چنین شرایطی فرد را بدون آن موقعیت خاص تصور کنید. آیا اگر چنین موقعیتی نداشت باز هم برایتان انسان قابل قبولی بود؟ غیر از این ویژگی خاص چه ویژگی هاي دیگري دارد تا شما را به خود جذب کند؟
 • نداشتن اسقلال و بلوغ فکري:افرادي که در زندگی براي کوچکترین چیزي باید از دیگران نظرخواهی کنند، قدرت انتخاب ندارند و دیگران در تمام امور زندگی شان دخالت مستقیم دارند.
 • ازدواج به خاطر احساس تنهایی شدید
 • توجه افراطی به جذابیت ظاهري و یا بی توجهی به آن
 • عدم تشابهات دینی، زبانی، اقتصادي و اماده نبودن براي پذیرش این تفاوت ها

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/