(فیلم) لحظه انفجار خودروی اتوبوس شرکت واحد

  شنبه، 03 خرداد 1399
(فیلم) لحظه انفجار خودروی اتوبوس شرکت واحد
ساعد نیوز: صبح امروز اتوبوسی متعلق به شرکت واحد دچار انفجار و آتش سوزی شد.


دیدگاه ها