سارا خوئینی ها و ماشین سنگین اش

  پنجشنبه، 16 آبان 1398
سارا خوئینی ها و ماشین سنگین اش
ساعد نیوز: سارا خوئینی ها این عکس را منتشر کرد.

سارا خوئینی ها با انتشار این عکس نوشت:

تصویر

خورشید نو و کار جدید....!
دقیقا در میانه ی پاییز هستیم ،چشم برهم بزنیم پاییز رفته، زمستان هم!
اما هیچ کدام نمیدانیم چند پاییز و چند زمستان دیگر مهمان زمین خواهیم بود.... پس مهربانی را از پستو بیرون بکشید منتظر روز ویژه ای نباشید، آن روز امروز است.


1 دیدگاه