(فیلم) شکار هوشمندانه گوزن یالدار توسط شیر 

  چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
(فیلم) شکار هوشمندانه گوزن یالدار توسط شیر 
ساعد نیوز: یک شیر ماده در آفریقای جنوبی به طرزی زیرکانه، یک گوزن یالدار را شکار کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/