(فیلم) سردادن شعار روحانی استعفا، روحانی استعفا

  شنبه، 25 آبان 1398
(فیلم) سردادن شعار روحانی استعفا، روحانی استعفا
ساعد نیوز: در سفر احمدی‌نژاد به زاهدان مردم شعار روحانی استعفا سردادند.


دیدگاه ها