ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) تذکر مهم روحانی به وزیر بهداشت، قرارگاه کرونا و ...

  شنبه، 28 فروردین 1400
(فیلم) تذکر مهم روحانی به وزیر بهداشت، قرارگاه کرونا و ...
ساعد نیوز:روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: وقتی مرگ و میر کاهش یابد، همه می‌گویند موفقیت حاصل عملکرد ما بود. هیچ تریبونی نباید آرامش را بر هم بزند. این هفته، هفته سختی است؛ رعایت پروتکل ها باید به ۹۰٪ برسد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/