ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ برخیز ایران از محمد کاسب

برخیز ایران

متن آهنگ برخیز ایران از محمد کاسب
توراهت جونمو باعشق میدم من هرچی که بگم از تو حماست توچشمای نجیب و پرغرورت تمدن های تاریخی خلاصست من هرجاکه برم یادم نمیره رو خاک تو دلم از عشق لرزید چه حس خوبیه وقتی خدارو میشه رو خاک پاک تو پرستید برخیز ایران ای شیرشیران باردگر پرواز کن براسمانها باتکیه بر مردم بزن برقلب طوفان توانقدر محکم ومغرور وسختی دوتادریا به شونت تکیه کرده درخشیده تو تاریخ اون کسی که یه قطره خون به عشقت هدیه کرده اگه میرقصه اون پرچم دوباره از اون خون که تو مرز تو ریخته یه مردی با یه ارتش توی سینش به سمت دشمن چشماشو دوخته برخیز ایران ای شیر شیران باردگر پرواز کن براسمانها باتکیه برمردم بزن برقلب طوفان
دانلود آهنگ برخیز ایران از محمد کاسب
برخیز ایران
00:00
/
/
/
/
/
/