دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ همدم از سالار عقیلی


متن آهنگ همدم از سالار عقیلی
مدامم میکشی از عشق در باور نمیبینم چنانم زندگی بخشی از این بهتر نمیبینم چه بی صبرانه میسازم برای دیدنت بازم به دنبال تو میگردم تو درمانی و من دردم مدامم میکشی از عشق در باور نمیبینم چنانم زندگی بخشی از این بهتر نمیبینم تو جان من جهان من زمین و آسمان من که در سرتاسر گیتی کسی سرتر نمیبینم چه بی صبرانه میسازم برای دیدنت بازم به دنبال تو میگردم تو درمانی و من دردم تو را میخواهم و این خواستن ها عالمی دارد جهان پیر است و بی بنیاد هر لحظه غمی دارد تو را میخواهم و در هر شبانه روز میجویم جهان دار است و دلدار از آن که همدمی دارد چه بی صبرانه میسازم برای دیدنت بازم به دنبال تو میگردم تو درمانی و من دردم
دانلود آهنگ همدم از سالار عقیلی
00:00