دیدن آرایشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آرایشگاه

  پنجشنبه، 04 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن آرایشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آرایشگاه
دیدن آرایشگاه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آرایشگاه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

آرایش کردن در خواب نماد پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی بیننده خواب است و آرایشگاه مکانی است برای انجام این عمل. رفتن به جایی که باعث تغییر عقیده یا حس نداشتن اعتماد به نفس را در رویا پرورش دهد معمولا به صورت آرایشگاه در خواب دیده می‌شود.اگر کسی خواب آرایشگاه را ببیند نشان دهنده اخلاق خوب فرد است و خونگرمی و مقرراتی بودن فرد در هر کاری ولی در زندگی برای او جادویی ایجاد می کنند و ببینده خواب دچار شکست بدی و بیماری می شود.

تعبیر خواب آرایشگاه از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.
 • اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.
 • دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.
 • دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد

تعبیر خواب آرایشگاه از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

تعبیر خواب آرایشگاه در کتاب سرزمین رویاها

 • به آرایشگاه میروید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید.
 • با یک دوست به آرایشگاه میروید: دوستان به شما حسد میبرند.
 • فقط به موهایتان مدل میدهید: به سفر خواهید رفت.
 • موهایتان را طلایی می کنید: از کارهایتان پشیمان خواهید شد
 • موهاینان را سیاه می کنید: یک راز کشف می شود.
 • موهاینان را حنایی می کنید: یک دوست را از دست می دهید.
 • موهایتان را بلوطی می کنید: موفقیت شما به تاخیر می افتد
 • رنگ موهایتان را از بین می برید ( دکلره میکنید ): درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.
 • دخترتان را به آرایشگاه می برید: خبرهای خوش از راه دور میرسد.
 • سلمانی برای شما یک کلاه گیس می سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.
 • شما آرایشگر هستید: موفقیت بزرگی نصیبتان می شود.
 • موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می شود.
 • آرایشگر ریشتان را می تراشد: ضرر مالی. 

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت خالد اصفهانی

 • تعبیر خواب آرایشگاه رفتن زنان چیزی به جز کدورت ناراحتی ها و غم و  غصه هایی که برای شوهر خانواده پیش خواهد آمد نیست، در واقع میتواند پیدا شدن اختلافات زنانشویی کوچک و بزرگ را معنی این رویا دانست اگر ببینی با همسر خودت وارد آرایشگاه می شوی به نشانه ی جدایی یا طلاق زود هنگام است اگر تنها بودی با همسرت در اکثر امور زندگی دارای اختلاف نظر یا مشاجره خواهی شد،اگر فرزند خودت را به آرایشگاه بردی به نشانه ی شر بزرگی است که فرزند خانواده برای پدر یا مادر خود ایجاد میکند.

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت شیخ طوسی

 • دیدن این رویا در اکثر موارد برای زنان دارای معانی بد و یا تفسیر های شوم است ولی برای مردان اینگونه نیست،شخصی به نزد شیخ طوسی رسید و به ایشان گفت همسرم خواب دیده اند که ساعت طولانی را در صف ایستاده بودند برای آرایش کردن صورت و مو و به دنبال تعبیر آن بودند،شیخ پاسخ دادند بخاطر حادثه ای که ممکن است در همین چند روز آینده رخ دهد همسرت بسیار گریه خواهد کرد و مدت ها دچار غم و افسردگی می شود.

تعبیر خواب آرایشگاه زنانه

 • دیدن آرایشگاه زنانه در خواب به تعبیر و نشانه ی ضعف و زبونی زن است اگر زنی متاهل خواب آرایشگاه ببیند به نشانه ی این است که در از پس حل مشکلات ریز و درشت زندگی اش بر نخواهد آمد و قدرت تصمیم گیری و یا اراده ای افت خواهد کرد،شیخ طوسی می گوید دیدن آرایشگان زنانه برای جنس مونث خوب و یا خیر نیست و میتواند به دنبال آن بی نظمی های زیادی برای صاحب رویا در مسائل مختلف زندگی پیش بیاید ابراهیم کرمانی نوشته اند اگر دختران مجرد خواب ببینند که در آرایشگاه زنانه حضور دارند و منتظر هستند تا صورت یا موی خود را آرایش کنند تعبیر این است یکی از دوستان نزدیکشان به زودی شوهر خواهد کرد و یا به خانه ی بخت می رود در واقع پدیدار شدن عشق و علاقه ی دو طرفه بین پسر و دختر معنی این رویا برای دختران مجرد است.تت

دیدگاه ها