دیدن اذیت و آزار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اذیت و آزار

  پنجشنبه، 25 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن اذیت و آزار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اذیت و آزار دیدن اذیت و آزار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اذیت و آزار
دیدن اذیت و آزار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اذیت و آزار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود احساس کنیم که دیگران به اشکال مختلف ما را آزار می دهند و پس از بیداری شدن نوعی احساس بدبینی یا ترس وجود ما را آکنده کند یا احساس کنیم که به زودی اتفاق بدی ممکن است رخ دهد.

باید بدانید که خواب، تصویرگر حالات درونی و ترس های درونی خودتان است. خوابی با مضمون آزار و اذیت می تواند تصویرگر فردی باشد که به طور مداوم خود را سرزنش کرده و در تنگنا های مختلف قرار می دهد. فرقی ندارد که چه کسی در خواب شما مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

 • اگر در خواب‌ ببینید که‌ مورد بدرفتاری‌ و آزار و اذیت‌ قرار گرفته‌اید، نمایانگرآن‌ است‌ که‌ دشمنی‌ فریب‌ تان‌ خواهد داد.
 • اگر شما در خوابتان‌ کسی‌ را مورد بد رفتاری‌ و آزار و اذیت‌ قراردهید، بدین‌ معنا است‌ که‌ نتایج‌ و پیامدهای‌ منفی‌ ناشی‌ از انجام‌ دادن‌ عملی‌ نادرست‌ و ناصحیح‌ در یک‌موقعیت‌ دوستانه‌، دامن‌ گیرتان‌ می‌شود.
 • این‌ گونه‌ خواب‌ها، بیشتر در میان‌ افرادی‌ رایج‌ و متداول‌ هستندکه‌ در زندگی‌ واقعی‌ بدرفتاری‌ و آزار و اذیت‌ را عملا تجربه‌ کرده‌اند.
 • تعبیر خواب اذیت و آزار سگ: حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. انسان ها تنها موجوداتی هستند که می توانند غرایز خود را شناخته و کنترل و تربیت آن ها بپردازند. سگ در خواب می تواند با غرایزی مثل ترحم، وفا داری و محبت مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا وجود این غرایز را در وجود خود پذیرفته و از سرکوب و سرزنش افکار و خواسته های خود دست بکشید.شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که چنین امیال و غرایزی در همه ی انسان ها وجود دارند و لازم است تا به جای سرکوب یا سرزنش، به شناخت و تربیت این غرایز بپردازیم و به شکلی منطقی آن ها را بروز دهیم.همان طور که در دنیای واقعی، اهلی کردن حیوانات برای معیشت و زندگی انسان مفید بوده است، کنترل و تربیت غرایز نیز به ما کمک می کند تا مهارت های روانی خود را در زمینه های مختلف زندگی گسترش دهیم.
 • تعبیر خواب آزار و اذیت جن: جن در تعبیر خواب روان شناسی، به احساس بدبینی و از خود بیگانگی فرد اشاره دارد. این خواب همچنین می تواند به فردی اشاره داشته باشد که به قضاوت های هیجانی و غیر منطقی درباره ی انسان ها می پردازد و همین کار موجب فاصله گرفتن او از دیگران و انزوایش شده است.اگر در خواب احساس کنید که توسط یک جن، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، توجه داشته باشید که شما در حال تجربه ی یک ترس در زندگی بیداری خود هستید. تداوم افکار منفی و هیجانی، دیدگاه های شما نسبت به دیگران را گنگ و مرموز ساخته است. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چه دیدگاه ها یا ترس هایی، موجب فاصله گرفتن شما از دیگران شده است؟

تعبیر خواب اذیت و آزار از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.
 • اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.
 •  اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.
 • اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد.

تعبیر خواب اذیت و آزار در کتاب سرزمین رویاها

 • خودتان را آزار می‌دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید.
 • شما یک سگ را آزار می‌دهید: با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید.
 • دیگران را آزار می‌دهند: شادی
 • حیوانات را آزار می‌دهند: ضرر بزرگ مالی
 • بستگانتان شما را آزار می‌دهند: ناکامی عشقی
 • یک سگ شما را آزار می‌دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
 • دوستان شما را آزار می‌دهند: دشمنان شما را شدیداً آزار خواهند داد.
 • بچه‌ها شما را آزار می‌دهند: شادی
 • دیگران بچه‌ها را آزار می‌دهند: خطر بزرگ

 دیدن آزار و اذیت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آزار و اذیت


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟