سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن بازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بازی

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن بازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بازی دیدن بازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بازی
دیدن بازی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی یه رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بازی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 اكثر افراد در خواب‌ بازي‌هاي‌ مختلفي‌ رامشاهده‌ مي‌كنند. برخي‌ از اين‌ خوابها ساده‌ و صرفابرگرفته‌ از زندگي‌ روزمره‌ ما هستند، مثل‌ بسكتبال‌. ديگر بازي‌ها در خواب‌ عجيب‌ و غريب‌، باور نكردني‌،حيرت‌ آور و كاملا واهي‌ و نامعقول‌ و حتي‌ برخي‌ ازآنها آزارگرانه‌ هستند. براي‌ تعبير هر چه‌ بهتر اين‌گونه‌ خوابها لازم‌ است‌ كه‌ حال‌ و هواي‌ عميق‌ وواكنش‌هاي‌ احساسي‌ تان‌ را در آن‌ها بررسي‌ نماييد. ممكن‌ است‌ در خوابتان‌ براي‌ تفريح‌ مشغول‌ بازي‌باشيد، كه‌ گاه‌ و بيگاه‌ رخ‌ مي‌دهد. ولي‌ ديگرخوابهاي‌ «بازي‌ كردن‌« مي‌توانند نشان‌ دهنده‌ چالش‌هايي‌ در زندگي‌ تان‌، ماهيت‌ رقابت‌ طلبانه‌ و بلندپروازانه‌ يا ساده‌ لوحي‌، ناپختگي‌، خامي‌ و بچگي‌شما باشند. اين‌ خوابها مي‌توانند برملا كننده‌ اهداف‌و نيات‌ شما براي‌ كسب‌ موفقيت‌ يا شيوه‌اي‌ آسان‌ وراحت‌ براي‌ خارج‌ ساختن‌ نيرو و انرژي‌ بالاي‌ شماباشند. هم‌ چنين‌ مشاهده‌ بازي‌ در خواب‌ مي‌تواندنمايانگر «بازي‌ زندگي‌« باشد. اگر در خوابتان‌ مشغول‌بازي‌ عجيبي‌ با افراد آشنا بوديد، لازم‌ است‌ كه‌ به‌دقت‌ رفتار، كنش‌ و تأثير متقابل‌ خودتان‌ را با آنها ونقشي‌ را كه‌ هر يك‌ در خوابتان‌ بازي‌ مي‌كنند،بررسي‌ كنيد.

تعبیر خواب توپ بازی :چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید( در صورتی که فوتبالیست و والیبالیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید. در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید. اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید.

تعبیر خواب بازی از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند.
 • با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين نوع بازي ها در خواب کسالت و اندوه است.
 • اگر در خواب ديديد که بازي مي کنيد و مي دويد و مي خنديد کسالتي و غمي براي شما پيش مي آيد.
 • چنانچه مشاهده کرديد که در خواب با کودکان بازي مي کنيد و آنها شما را مانند خودشان پذيرفته اند در آينده نزديک عملي انجام مي دهيد که مردم شما را تخطئه مي نمايند و سرزنش مي کنند و شما از کرده خويش نادم و شرمگين خواهيد شد. اگر ببيند که بچه ها بازي مي کنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط خانواده شما بحث هاي ناخوشايند پيش مي آيد.
 • اگر خانم و کدبانوي خانه ببيند که بازي مي کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد يافت که بزرگي و کوچکي آن به اندازه هياهويي است که در نتيجه بازي به وجود آمده بود.
 • اگر در خواب ببيند که صداي بازي کودکان را مي شنويد خبري غمناک دريافت مي کنيد و احتمالاَ مردم درباره شما بد خواهند گفت.

تعبیر خواب بازی از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب دیدن بازی ، دست نیافتن به هدف با انجام کارهای نادرست است.
 • تعبیر خواب دیدن توپ بازی ، مسخره شدن است.

تعبیر خواب بازی در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب بازي سرپول ، پول فراوان است
 • تعبیر خواب يك بازيكن ، همه چيز به ميل شما پيش ميرود .
 • تعبیر خواب در بازي برنده مي شويد ، زندگي شما بسيار لذتبخش خواهد شد .
 • تعبیر خواب در بازي مي بازيد ، رنج شما كاهش مي يابد .
 • تعبیر خواب بازي شطرنج ، وقتتان را بيهوده تلف مي كنيد .
 • تعبیر خواب ورق بازي مي كنيد ، اعتبار و احترامتان را از دست ميدهد.
 • تعبیر خواب با يك دوست بازي مي كنيد و برنده مي شويد ، يكي از عزيزانتان را از دست مي دهيد .
 • تعبیر خواب با يك دوست بازي مي كنيد و مي بازيد ، شما كس ديگري را دوست داريد .
 • تعبیر خواب بچه ها بازي مي كنند ، شانس به شما روي مي آورد .
 • تعبیر خواب در يك بازي ورزشي بازي مي كنيد ، پول است
 • تعبیر خواب ديگران بازي مي كنند ، نگرانيها بر طرف مي شوند.
 • تعبیر خواب در يك فانفار مشغول بازي هستيد ، موفقيت شما به تاخير افتاده است .
 • تعبیر خواب در شرط بندي و بخت آزمايي شركت مي كنيد ، اشياء قيمتي روي زمين پيدا خواهيد كرد.
 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر