دیدن بزغاله در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بزغاله

  چهارشنبه، 01 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بزغاله در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بزغاله
دیدن بزغاله در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بزغاله را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بزغاله به روایت یوسف نبی(ع)

  • دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد.

تعبیر خواب بزغاله به روایت جابر مغربی

  • اگر بيند كه بزغاله بدو دادند، يا بيافت، يا بخريد، دليل كه وي را فرزندي مبارك آيد.
  • اگر بزغاله را بكشت، دليل كه فرزند او هلاك شود.
  • اگر بيند گوشت بزغاله را بخورد، دليل كه ازمال فرزند چيزي بخورد.

تعبیر خواب بزغاله از دیدگاه آنلی بیتون

  • دیدن بزغاله در خواب، نشانه آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت.

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر