دیدن تصادف (حادثه) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تصادف

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 19 دقیقه
دیدن تصادف (حادثه) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تصادف
دیدن تصادف در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تصادف را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تصادف در خواب بصورت کلی نشانه خوبی نیست و خطرناک است
 • معمولا نشان این است که قدم در راه خطرناکی گذاشتید و هر لحظه احتمال خطر وجود دارد، اتفاق بعد از تصادف در خواب نیز مهم است
 • تصادف کردن در خواب می تواند نشانه خطر باشد.معمولا باید به این خواب توجه خاصی نشان دهید.دیدن تصادف در خواب معمولا نشانه این است که در راه خطرناکی قدم گذاشته اید و هر لحظه احتمال خطر در این راه  وجود دارد.مهمتر از تصادف کردن در خواب ، نتیجه آن تصادف است.باید دقت داشته باشید که بعد از تصادف کردن چه اتفاقی برای شما رخ داده است .
 • اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.
 • اگر در خواب ببینید که در جاده ، مانع و یا ماشینی وجود دارد که شما در حال تصادف کردن با آن هستید می تواند اینگونه تعبیر شود که شما در راه اشتباهی قدم گذاشته اید ولی هنوز راه بازگشتی وجود دارد.اگر در خواب ببینید که کسی با شما تصادف کرد و شما تقصیری در این تصادف نداشته اید اینگونه تعبیر می شود که اشتباه دیگران و احتمالا یکی از عزیزانتان باعث خواهد شد شما دچار دردسر شوید
 • به طور کلی تعبیر تصادف، هشداری هست برای بیننده خواب که مراقب رفتارش باشد که می تواند به موقعیت های خطرناکی منتهی شود
 • تعبیر خواب تصادف:اگر در خواب دیدید که تصادف کرده و مجروح شدید، تعبیر آن گرفتاری است که باید برای رفع بلا صدقه داده و بر خطا توکل کنید
 • تعبیر خواب تصادف دیگران با شما:اگر در خواب دیدید کسی با شما تصادف کرده که شما مقصر در این تصادف نیستید، تعبیر آن این است که اشتباه دیگران باعث به دردسر افتادن شما خواهد شد
 • تعبیر خواب تصادف دیگران:دیدن تصادف دیگرانی که او را نمی شناسید، تعبیر آن رونق کسب و کار شماست، و اگر فرد تصادف کرده را می شناسید؛ خبر بدی در راه است
 • تعبیر دیدن تصادف در خواب (زنان):اگر زنی در خواب ببینید تصادف کرده (فرقی نمی کند با چه وسیله نقلیه ای)، تعبیر آن این است که در روابط خود با همسرش در وضع خوبی نیست و باید برای حل مشکلات تلاش کند،
 • تصادف با ماشین و پرت شدن به بیرون:اگر در خواب دیدید در هنگام تصادف از ماشین یا اتوبوس به بیرون پرتاب شده اید، تغبیر آن یک بحران مالی در زندگی است که برای خلاص شدن از آن راهی که انتخاب کردید درست است
 • تعبیر خواب تصادف با دوچرخه:دیدن تصادف با دوچرخه در خواب و زخمی شدن به معنای آن است که با یک اشتباه کوچک، ضرر مالی بزرگی به خود وارد کردید
 • اگر در خواب ببینید که در حال دوچرخه سواری هستید معمولا تعبیر آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و نتیجه این دوچرخه سواری بسیار مهم است.اگر ببینید که در حال دو چرخه سواری هستید ولی به صورت کامل دوچرخه سواری بلد نیستید می تواند اینگونه تعبیر شود که شما کسب و کاری جدید آغاز کرده اید ولی به آن کار تسلط کامل ندارید.متاسفانه کاری که آغاز کرده اید بسیار حساس است و هر لحظه احتمال دارد تعادل و کنترل کار خود را از دست داده و شکست بخورید.
 • اگر در خواب ببینید که با دوچرخه تصادف کردید و زخمی شدید به این معنی است که با یک اشتباه کوچک ، ضرر مالی بزرگی به خودتان وارد کرده اید .اگر در حال دوچرخه سواری هستید و در مسیر خود چندین تصادف را می بینید ولی شما جان سالم به در می برید می تواند نشانه این باشد که در کسب کار محل زندگی و یا همکاران شما مشکلی و یا کسادی وجود دارد ولی شما با زیرکی از آن مشکلات عبور می کنید و سود مالی به دست می آورید .
 • اگر در خواب ببینید که دونفر باهم تصادف کرده اند و شما زخمی شدید !! می تواند نشانه این باشد که نزدیکان شما اشتباهی انجام داده اند و شما از آن اشتباه ضربه خورده اید و دچار ضرر مالی شده اید.
 • تعبیر خواب تصادف کردن عمدی:اگر در خواب بینید که به صورت عمدی با ماشین تصادف کردید می تواند نشانه این باشد که شما دچار مشکل مالی بزرگی بودید و سالها آن مشکل را ادامه داده بودید ولی نهایتا خودتان به جریان خاتمه داده اید و یا اعلام ورشکستگی کرده اید.
 • اگر در خواب در حال دوچرخه سواری تصادف دیگران رو میبینید و رد می شوید، به معنای رد شدن شما از مشکلات و کسادی دیگران و همکارانتان با زیرکی است
 • اگر ببینید کسی در خواب تصادف کرده است و شما از این حالت او خوشحال هستید نشان دهنده این است که کسی بدی و یا خیانتی به شما کرده است و شما از او کینه به دل دارید. حتی ممکن است شما در فکر انتقام نیز هستید.
 • اگر در خواب دیدید تصادف شدیدی رخ داده است و کسی در این تصادف زخمی نشده است نشان دهنده این است که شغل ، سرمایه گذاری و یا راه درآمدزایی که برای خود انتخاب کرده اید نادرست است ولی شما هنوز فرصت برای برگشت از این راه اشتباه دارید.
 • تعبیر خواب تصادف کردن که با خون زیاد و یا حتی مرگ کسی همراه است می تواند اینگونه باشد که شما اشتباه بزرگی انجام داده اید و این اشتباه شما نه تنها به ضرر شما بوده است بلکه به اطرافیان و دوستان و آشنایان شما نیز زیان وارد کرده است.معمولا این اشتباه یک اشتباه مالی است .اگر در یک جاده در حال رانندگی هستید ولی از ترس پرتگاهی که در ادامه راه وجود دارد و از ترس تصادف کردن ، راه خود را ادامه نمی دهید می تواند نشان دهنده این باشد که شما راهی را انتخاب کرده اید که خودتان به آن راه اطمینان ندارید.
 • اگر در خواب ببینید که تصادف کرده اید و در این تصادف جان خود را از دست دادید می تواند به این معنی باشد که شما در کسب و کار خود اشتباه بزرگی انجام داده اید و احتمال در حال حاضر ورشکسته شده اید و دیگر هیچ راه بازگشتی وجود ندارد.
 • اگر در خواب دیدید که دو ماشین باهم تصادف کردند و کسی از نزدیکان شما در این تصادف زخمی شد می تواند به این معنی باشد که آن فرد در حق شما بدی یا خیانتی انجام داده است و شما هنوز او را نبخشیده اید.
 • اگر در خواب ببینید که یکی از عزیزان شما در تصادف جان خود را از دست داد نشانه این است که آن فرد برای شما مهم است و شما شدیدا نگران از دست دادن و یا مرگ او هستید.ممکن است این عزیز در حال حاضر مریض باشد و یا حتی در بیمارستان بستری است .اگر سوار بر ماشین و یا اتوبوس هستید و هر لحظه نگرانید که ممکن است تصادف کنید می تواند نشانه این باشد که شما در زندگی خود شدیدا احساس نا امنی می کنید و کسی را ندارید که بتوانید به او اعتماد کنید.
 • اگر ببینید تصادف کردید ولی هیچگونه خونریزی وجود ندارد می تواند به این معنی باشد که شما راهی را برای زندگی انتخاب کرده اید که فکر می کنید درست است ولی در عمل راهی اشتباهی در پیش رو دارید.عقل و مغز شما این اشتباه را درک کرده است ولی شما نمی توانید خودتان را قانع به برگشتن از این راه کنید. برای مثال ممکن است در حال ازدواج با کسی هستید که می دانید فرد درست و مناسبی برای زندگی کردن نیست و از لحاظ عقلی او را فرد مناسبی نمی دانید ولی به دلیل اینکه او را دوست دارید نمی توانید از ازدواج با او چشم پوشی کنید.
 • اگر در خواب ببینید که شب هنگام در حال رانندگی هستید و مانعی در جلوی شما وجود دارد ولی با مهارت آن مانع را رد کردید و از تصادف کردن جلوگیری کردید می تواند نشانه این باشد که شما در راه غلطی بودید ولی با زیرکی راه خود را عوض کرده و از عواقب بد احتمالی آن در امان مانده اید.
 • تعبیر خواب تصادف بچه دیگران: اگر دیدی بچه ی همسایه ی شما با ماشین تصادف میکند زخمی می شوید و یا میمیرد به این علامت است که به طول عمر ایشان افزوده می شود و آینده ای بی خطر را پیش رو دارند ، اگر دیدی بچه ی یکی از اقوام بسیار نزدیکت در تصادف میمیرد بیانگر این است که باید امیدوار باشی روزگار خوش و نعمت های زیادی برای این خانواده در راه است.
 • تعبیر خواب تصادف ماشین یا سقوط ماشین:درباره تعبیر خواب تصادف ماشین باید گفت که به طور کلی دیدن تصادف یا سقوط ماشین در خواب به شما هشداری در مورد سفرهای آینده تان می دهد. شاید در حال برنامه ریزی برای سفری بزرگ هستید یا خود را برای رفتن به سفری آماده می کنید و در همین موقع این خواب به شما هشدار می دهد که ممکن است در جریان این سفر تصادفی برای شما رخ دهد.این خواب لزوما با تصادف در ارتباط نخواهد بود بلکه با مشکلاتی مثل تاخیر در حرکت اتوبوس، تاخیر در پرواز و چیزهایی مشابه نیز می تواند در ارتباط باشد. علاوه بر این استرس بسیار زیاد ناشی از سفرهای آینده شما که احساسی قابل درک به شمار می رود نیز می تواند موجب شکل گیری این تجربه شود. در این صورت باید تلاش کنید تا بر جنبه های مثبت سفر خود متمرکز شوید. بهتر است به چیزهایی فکر کنید که قرار است در این سفر انجام بدهید، مکان هایی که قرار است از آن ها دیدن کنید و لحظاتی که قرار است با عزیزان خود سپری کنید.:اگر فردی هستید که ماهیتی مضطرب و نگران دارد پس بهتر است تنها به دلیل دیدن چنین خوابی سفر خود را بر هم نزنید. بهتر است بر جنبه های مثبت این سفر تمرکز کنید و از فکر کردن به آن ها لذت ببرید.
 • تعبیر خواب مسبب سقوط یا تصادف ماشین بودن:این خواب نشان دهنده احساس گناه درونی شما به دلیل انجام کاری یا گفتن حرفی است. احتمالا کسی از شما رنجیده است یا به کسی آزاری رسانده اید و او احساس ناخوشایندی را تجربه کرده است و به همین دلیل اکنون ناراحت و پشیمان هستید. شاید هم به دلیل انجام کاری احساس گناه را تجربه می کنید.شما ذاتا انسان پلیدی نیستید اما در شرایطی خاص به گونه ای رفتار کرده اید که نباید آنطور رفتار می کردید و حالا به دلیل چنین رفتاری احساس گناه می کنید. در اینصورت باید سعی کنید تا با معذرت خواهی و طلب بخشش از آن فرد اوضاع را بهتر کنید یا می توانید پس از انجام کاری که نباید آن را انجام می دادید اقدامی در جهت بهتر کردن شرایط انجام بدهید.این احساس می تواند با کاری که در سال های دور انجام داده اید در ارتباط باشد و از آنجایی که احساساتی مثل احساس گناه به سادگی از بین نمی روند، این مغز شما است که شما را شکنجه می دهد.
 •  تعبیر خواب تصادف یا سقوط ماشین که فردی غیر از شما مسبب آن بوده است:اگر در خواب ببینید که فرد دیگری مسبب حادثه تصادف یا سقوط ماشین بوده است تعبیر آن است که چیزی شما را عصبانی و خشمگین خواهد کرد. شاید کسی اقدامی پلید را در حق شما انجام می دهد و شما را به شدت عصبانی می کند یا شاید هم به دلیل اتفاقی در آینده ای نزدیک شدیدا عصبانی خواهید شد.این خواب نیز می تواند با فردی مشخص در ارتباط باشد. اگر کسی کار ناروایی را در حق شما انجام داده است یا حرف بدی در مورد شما زده است، پس شما هم برای مدتی طولانی از او کینه به دل خواهید گرفت. شما از معاشرت با او امتناع خواهید کرد و بدون شک کاری که انجام داده است را برای مدتی به یاد خواهید سپرد.
 • تعبیر خواب جلوگیری از تصادف یا سقوط ماشین:این خواب نشان دهنده آن است که در آینده ای نزدیک به کسی کمک خواهید کرد. شما به همراه فرد دیگری خود را در موقعیت خطرناکی خواهید دید و به او کمک می کنید تا بر مانعی مشخص پیروز شود یا جان او را از خطری نجات می دهید. این خواب می تواند با چیز کوچکی مثلا توصیه کردن در مورد مساله ای در ارتباط باشد یا به مساله ای بزرگ تر مثل نجات جان کسی مربوط باشد.
 • در هر صورت تعبیر آن است که شما کمک بسیار بزرگی برای یک فرد غریبه یا حتی یکی از نزدیکان خودتان خواهید بود.
 •  تعبیر خواب حضور داشتن در محل تصادف یا سقوط ماشین:اگر در خواب ببینید که در محل تصادف یا سقوط ماشین حضور دارید، تعبیر آن است که شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که قادر به پیدا کردن راه حلی برای آن نخواهید بود. شاید قرار است امتحان بسیار مهمی بدهید یا شاید هم قرار است در امتحانی ویژه برای ارزیابی توانمندی ها شرکت کنید و عملکر چندان خوبی در آن ها نخواهید داشت. محل تصادف یا سقوط ماشین در خواب نشان دهنده ترس شما از شکست خوردن و قرار گرفتن در موقعیتی ناامیدکننده است. در این شرایط باید کاری انجام دهید که به شما آرامش می دهد و احساس خوشایندی را در شما به وجود می آورد. شما در این شرایط نیازی به استرس اضافی ندارید.
 • تعبیر خواب جان سالم به در بردن از تصادف یا سقوط ماشین:اگر در خواب تصادف یا سقوط ماشین را ببینید، پس قادر خواهید بود مانع از نزاع و مقابله با شخصی خاص شوید. این فرد می تواند همکار شما یا یکی از اعضاء خانواده تان باشد که احتمالا با او بحث و درگیری دارید.این بحث و مخالفت نظر به درگیری و نزاعی خصمانه تبدیل نخواهد شد و شما قادر خواهید بود مسائل موجود را بدون آسیب رساندن به یکدیگر برطرف کنید.
 • تعبیر خواب مانع شدن از تصادف یا سقوط ماشین:این خواب نشان می دهد که شما قادر خواهید بود مشکلاتی مشخص که در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو می شوید را حل کنید. شاید در کار یا مدرسه در موقعیتی سخت و پرچالش قرار گرفته اید و نگران هستید که اوضاع چگونه پیش خواهند رفت.این خواب تعبیری مثبت دارد و شانس و بخت بسیار زیادی برای شما در دوران پیش روی به همراه خواهد داشت. آرام باشید و منتظر پروژه کاری خودتان باشید. سخت کار کنید تا همه چیز به خوبی پیش برود.
 •  تعبیر خواب دیدن تصادف یا سقوط ماشین:این خواب تا حدودی تعبیری منفی دارد و نشان می دهد که شما با فردی وارد رابطه ای عاشقانه خواهید شد و این عشق مشکلاتی را برای دیگران به وجود می آورد. شاید آن فرد همچنان در رابطه دیگری قرار دارد یا نامزد دارد یا حتی متاهل است. به این ترتیب اگرچه این خواب با ایجاد عشق و رابطه عاشقانه جدید می تواند تاثیری مثبت به همراه داشته باشد اما همزمان به اطرافیان شما دو نفر نیز آسیب خواهد رساند
 •  تعبیر خواب دیدن کسی که از تصادف یا سقوط ماشین جان سالم به در می برد:این خواب نمادی از دیگران و رفتار آن ها است. در این صورت رفتار خودآزار و خطرناک فعلی آن فرد شما را نگران می کند. این فرد بسیار به شما نزدیک است و در حال حاضر زندگی او در معرض انحطاط و سقوط قرار دارد. شما تنها در صورتی چنین احساسی را خواهیم داشت که او فردی بسیار مهم و باارزش برای شما باشد. به همین دلیل چنین فردی معمولا یکی از اعضاء خانواده یا یکی از دوستان خوب شما است. باید این خواب را بسیار جدی بگیرید و بر کمک کردن به این افراد با هدف حل مشکلات و گرفتاری هایشان متمرکز شوید. برای کمک کردن به آن ها بهتر است با آن ها گفتگو کنید و از آن ها بپرسید که چه احساسی دارند. برخی اوقات برای بیرون آمدن از مشکلات تنها به یک واژه خوب یا عشق و توجه نیاز داریم. در صورتیکه چنین روشی موثر نباشد، برای کمک به دیگری و برگرداندن او به مسیر صحیح زندگی لازم است که اقداماتی جدی انجام دهید.
 • تعبیر خواب غرق شدن در تصادف یا سقوط ماشین:هیچ تجربه ای ترسناک تر از تجربه غرق شدن پس از تصادف ماشین وجود ندارد. لحظه ای که شما تلاش می کنید تا پنجره ها را بشکنید و بیرون بپرید تا خودتان را نجات دهید لحظه ای است که هیچ کدام از ما هرگز آرزوی تجربه کردنش را نداریم. اگر شما هم چنین خوابی ببینید، پس احتمالا اتفاقاتی در زندگی واقعی شما در جریان است که موجب نگرانی و اضطراب شما می شود.
 • نفس نداشتن و ترس از ناتوانی برای نجات خودتان رابطه ای مستقیم با اضطراب و نگرانی دارد و مغز شما است که در مورد آن به شما هشدار می دهد. شما باید این خواب را جدی بگیرید و تلاش کنید تا راهی برای آرام کردن خودتان پیدا کنید. کارهایی که واقعا دوست دارید را انجام بدهید. بعلاوه، بهتر است که از لاک خود بیرون بیایید و به هر روشی که می توانید اضطراب و نگرانی را از بین ببرید. اگر هیچ چیز برایتان موثر نبود از مشاوره های تخصصی کمک بگیرید زیرا این شرایط می تواند به شرایط جدی تری منجر شود.
 •  تعبیر خواب فرار کردن پس از تصادف یا سقوط ماشین:این خواب نشان دهنده ترس شما از مسئولیت پذیری است. شما فردی هستید که چندان قابل اعتماد نیست و از مشکلات بسیار بزرگ فرار می کند. فرار کردن از تصادف ماشین در خواب هم درست مثل بیداری و زندگی واقعی نمادی از فردی نابالغ و وظیفه نشناس است.باید تلاش کنید و روی شخصیت خودتان کار کنید. شروع کنید. وظایف و کارهایی را بپذیرید و آن ها را به انجام برسانید. اگر نمی دانید چطور این کار را انجام بدهید، بهتر است از دیگران مشورت بگیرید یا با دقت به رفتارهای دیگران توجه کنید. انجام این کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا شما هرگز قادر نیستید از تمام آنچه که در زندگی رخ می دهد فرار کنید و در نهایت مشکلات و گرفتاری ها شما را در چنگال خود گرفتار خواهد کرد.

تعبیر خواب تصادف از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید تصادف کرده‌اید، نشانه اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر کنید. زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد.
 • تعبیر خواب دیدن صحنه تصادف: اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است، دلالت بر آن دارد که شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد که افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می‌کنند، اما آن‌ها پیروز نمی‌شوند و ثروت خود را در این راه از دست می‌دهند، و شما به خواسته خود خواهید رسید.
 • تعبیر خواب فرار کردن از تصادف: اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می‌گریزید، نشانه آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب تصادف به روایت علامه مدنی 

 • چنان چه مشاهده کردی نوزادی با ماشین تصادف می کند و دچار خونریزی شدید از تمام قسمت ها می شود به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد که برای هیچکدام از آن ها تا مدت طولانی راه حل مناسبی پیدا نخواهید کرد،
 • اگر دیدی بچه ای بخاطر این حادثه جان می بازد و از نزدیک شاهد این اتفاق تلخ هستی نشانه آن است که تغییر و تحولی منفی یا ناخوشایند در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود عصبی دلگیر و غصه دار شوید.

تعبیر خواب تصادف به روایت علامه طباطبایی

 • اگر خواب دیدی بچه ای با ماشین تصادف می کند ولی هیچ آسیبی به او نمیرسد و دوباره بر می خیزد به این تعبیر است که یک حادثه ی نه چندان مهم در اطراف شما رخ خواهد داد که زیانی به شما وارد نمی سازد ولی می تواند باعث پریشان شدن شما شود.
 • اگر کسی خواب ببیند با وسایل نقلیه ای مثل موتور سیکلت تصادف می کند و جان میدهد می تواند به یک علامت باشد و آن هم بد شانسی و یا شکست سنگین در زمینه ی عشق است.

تعبیر خواب تصادف در کتاب جامع تغبیر خواب

 • تعبیر خواب زخمی شدن در تصادف: اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.
 • تعبیر خواب تصادف ماشین با آدم: تصادف با اتومبیل گرفتاری و مشکل بزرگ است.

تعبیر خواب تصادف در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب تصادف اتومبیل نشانه رسیدن پول برای خواب بیننده است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با اتومبیلی تصادف کرده و اتومبیل واژگون می شود ولی وی جان سالم به در می برد بهتر است از رقیب بپرهیزد. گرفتاری ومشکل بزرگ به وجود می آید.

تعبیر خواب تصادف در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • تصادف: اضطراب، مجازات کردن خود یا پرخاش به خود. اغلب اوقات هشداری است که به رویابین می‌گوید مراقب رفتارش باشد، چون ممکن است به موقعیت‌های خطرناکی منتهی شود. بسیاری از مردم نگران رویاهایی هستند که در آن‌ها تصاویری از تصادف و زخمی‌ شدن وجود دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این رویاها لزوما پیش بینی حادثه‌ ناگواری در آینده نیستند. هر چند بعضی از افراد واقعا رویاهایی را که پیش بینی رویدادهای آینده است می‌بینید.
 • تصادف اتومبیل: احتمال تعارض و برخورد عقاید رویابین با شخص دیگری، رفتار سهل انگارانه و بی‌احتیاط که به ایجاد مشکلی در یک رابطه عاطفی منجر می‌شود، ملاقاتی آزارنده یا درگیری، رانندگی بی احتیاط رویابین در عالم بیداری.
 • وسیله نقلیه دچار سانحه شود: شکست خودخواسته، شاید به دلیل اجتناب از استرس، مسئولیت و یا تغییراتی که در صورت پیروزی نصیب رویابین می‌شود، ترس از شکست، شکست در روابط عاطفی، مشاجره که اگر مثلا با رییستان باشد منجر به سانحه‌ای ناگوار برای شما خواهد بود. گهگاه این رویا می‌تواند اخطاری برای فروپاشی روانی یا جسمانی نیز باشد.

36 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بهارک
9 ساعت پیش

سلام من دیشب خاب دیدم تلفن خونمون زنگ خورد و مادر شوهرم کفت مادرم تصادف کرده و من یه همه جیغ و داد زدم و زنگ زدم به مادرم و باهاش حرف زدم و بهش گفتم بگو کدام بیمارستانی . تو خدا تعبیرشو بهم بگید . خیلی حالم بده
بهارک
9 ساعت پیش

سلام من دیشب خاب دیدم که مادرشوهرم بهم گفت مادرم تصادف کرده و من خیلی چنگ به صورتم زدم و زنگ زدم به مامانم و باهاش حرف زدم و اونم باهام حرف زد . وهمش تکرار میکردم کدام بیمارستانی ‌ .خاستم تعبیرشو بدونم تورخدا بهم بگید ممنون
ترانه
5 روز پیش

لطفا هر چه زودتر تعبیرش رو بهم بگید خیلی داغونم
ترانه
5 روز پیش

سلام من خواب دیدم که مامانم تصادف کرده و مرده منم که بزرگترین ترسم از دست دادن مامانمه به خاطر همین وقتی این جریان رو می فهمم اونقدر گریه می کنم که دیگه فرقی با مرده ها ندارم و دلیل مرگ مادرم هم می شناسم و می خوام ازش انتقام بگیرم میشه لطفا بگید تعبیر این خواب چیه
Sanaz
6 روز پیش

سلام من خاب دیدم پیاده بودم و ی ماشین عمدا زد بهم تعبیرش چیه
ماریا
7 روز پیش

سلام من خواب دیدم. ک برادرکوچکم با یه ماشین تصادف ولی حالش خوب بودفقدگردنش خونی شده بودتعبیرش چیست؟
امیرحسین
2 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که راه میرفتم ویه ماشین از پشت باهام تصادف کرد
Mahsa
2 هفته پیش

سلام خواب دیدم ماشینمونو یجایی پارک کردم وقتی برگشتم دیدم یه زنی زده بود به ماشین داغونش کرده بود بعد هرچی میگفتم خسارت قبول نکرد حتی پلیسم بود ولی قبول نمیکرد میگفت نمیتونی هیچی از من بگیری و رفت ولی فامیلیشو فهمیدم قبل از اینکه بره لبم که انقد داد زده بودم پاره شده بود خون میومد دست کشید رو خونش خوردش روز قبلم خواب دیدم ماشینمونو دزدیدن بازم با من بود میشه بگین تعبییرش چیه واقعا نگرانم🤦🏻‍♀️
😐
3 هفته پیش

مردن خوب زندگانیه
😐
3 هفته پیش

من خواب دیدم خواستم تصادف کنم ولی نکردم این تعبیرش چیه
محمد
4 هفته پیش

سلام .خوب دیدم با پسر عموم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

خیره عزیرم جیزی نیی
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم تصادف شدومردم کشته شدن ویعنی چرخ شدشدن رودهاشون بیرون افتاده ودختربرادرم دودطرفشوت من صداش زدم من رفتم دیدم مردم چی شدن فقط الله واکبرگفتم من
Damon
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که برادر زادهم تصادف کرد و مرد
بازدیدکننده
2 ماه پیش

دختر خالت میخواد بهت آسیب بزنه ولی موفق نخواهد شد
نجلا
2 ماه پیش

سلام یه شب خواب دیدم ماشین بهم زد من افتادم زمین دوست پسر عموم که برادر مجازیم محسوب میشه سرمو بغل کرد پیشونیمو بوسید تعبیرش چیه؟
ساناز
2 ماه پیش

سلام من دو شب هست که خواب تصادف میبینم، شب اول خواب دیدم یک تصادف اتفاق افتاده که دو مرد و یک دختر کشته شدن اون دختر هم دانشگاهی م هست ولی اون دو مرد رو نشناختم ، دیشب دوباره خواب دیدم که یک ماشین سنگین از روی یک دختر کوچولو که کنار جاده خوابیده بود رد شد و اون دختر کشته شد
فاطی
2 ماه پیش

سلام مامان من هاب دیده بود ک دختر عمم 4 ، 5سالشه تصادف میکنه و میمیره اگه کسی میدونه بگه راستی مامانشم سرطان داره

5 ماه پیش

من خواب دیدم اقام نیسان ابی گرفته با ننه اقا منو اون رفته بودیم ثبت نامش کنیم بعد من صوار شدم با پسر عموم فرار کردیم تو بیابون هیشکی نبود بعد خیلی خیلی اروم زدم به ماشین جلوییم یارو پیاده شد مارو نگه داش تا پلیس بیاد نمیزاشت فرار کنیم بگید سری
ارشیا
5 ماه پیش

منم دیر خوابیدم که این خواب ها را دیدم
ارشیا
5 ماه پیش

منم دیر خوابیدم که این خواب ها را دیدم
ارشیا
5 ماه پیش

من خواب دیدم من و مامان بابام داشتیم داداشم را به کلاس میبردیم ساعت ۶ صبح بعد به مانعی خوردیم دتخل گودال بیفتیم
حمید
5 ماه پیش

با سلام و احترام بنده امشب دیر خابیدم و متاسفانه خواب بدی دیدم بنده در خواب دیدم یکی از اقوام یک ماشینی خریدن و زمان برگشت دختر کوچک من گفت من با ماشین اینها میام بنده هم به عنوان پدر اجازه دادم و حرکت کردیم وسط جاده بعد از نیم ساعت دیدم دخترم به گارد ریل تکیه داده و گریه می‌کند فوری پیاده شدم بدون توجه به دیگران دخترم رو بغل کردم و متوجه شدم ماشین چپ شده و دخترم سلامت هست و تنها صورتش کمی خراش دارد و دندانش را نشان من میدهد که دندانش لق شده و درد می‌کند فوری از خواب بیدار شدم ممنون میشم بفرما
محمد
6 ماه پیش

سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم تصادف کردم یکی رو کشتم صدقه هم دادم تعبیرش چیه
Fat..
6 ماه پیش

در پاسخ به: ؟؟؟
دیشب خواب دیدم پدرم با عموم (که میشه گف دشمنن با هم) تصادف کردن کسی مجروح نشد ولی ماشین عموم یکم خراب شد که همش داد میزد و میخواس بابابام دعوا کنه بنظر میرسید تصادف عمدی باشه ولی بابام میگف نه! وقتی بابامو اوردیم داخل خونه از پنجره بیرونو نگا کردم دیدم عموم خوشحاله داره میرقصه جوری ک انگار ب هدفش رسیده!!!! چ تعبیری میتونه داشته باشه!؟
محدثه
6 ماه پیش

سلام من خواب ديدم شب بود دوست پسرم پشت فرمون و مامان و داداشم عقب بودن با يك مانع برخورد كرديم ماشين چپ شد ،من خودم سرحال بودم جيغ ميزدم و از مردم كمك ميخواستم بعد همه تو بيمارستان بوديم.. هممون خوب بوديم كامل اما دكتر ميگفت بايد داداشم عمل شه با اين كه تو خواب سالم بود.. تروخدا بگين تعبيرش و ممنونم ازتون🙏🏾
محدثه شیری
6 ماه پیش

سلام ببخشید من خواب دیدم که جلو در خونمون با دوتا از یرادرام و مادرم و یه بچه که مال خودم بود نشسته بودیم باد هی ماشین بمن میزد ولی من شاد بودمو هیچیم نمیشد شب هم بود یهو یه نیسان با چراغای روشن امد با سرعت از روم رد شد ولی من هیچیم نشد اما بچم له شد با خانوادم بچرو بغل کردیم رفتیم سمت خونه عمم که جای خلوتیه و میخواسیم بچرو خاک کنیم طوری ک کسی نفهمه من ناراحت بودم دیگه رسیدیم به یه پارک هی بچرو قایم میکردیم کسی نبینه اخرش رسیدیم به پارک بچم یکم جون دار شده بود سری از بغل داداشم گرفتمش بوسش کردم
فاطمه
6 ماه پیش

من خواب دیدم دارم رانندگی میکنم یهو یه ماشین باسرعت به طرف من اومد از عمد ماشینشو زد ب ماشین من بعد تصادف شد ولی هیچ کس زخمی نشده بود و من داشتم جیغ میزدم ببخشید چه تعبیری داره؟
زینب
6 ماه پیش

ببخشید من خ واب دیدم شوهرم وبچه ام هر دو تصادف کردن وتو بیمارستان بودن معنیش چیه
Marziyeh
7 ماه پیش

من خواب دیدم که یه ماشین داشت به طرف من با سرعت میومد و دختر خالم من و از پشت گرفته بود که ماشین بهم بخوره ولی اون فرد به موقع ترمز کرد و من نجات پیدا کردم تعبیرش چیه؟
لیلا
7 ماه پیش

سلام من الان حدود دوساله خواب میبینم با ماشین در حال رانندگی تو یه سراشیبی یا سربالایی تندی هستم که کنترل ماشین از من خارج شده و دارم تصادف میکنم ولی بعد نمی‌دونم چی میشه و خودمو در جای دیگه سالم و سرحال میبینم
تعبیر خواب
7 ماه پیش

گرفتاری سخت و ناراحت کننده ای برای خود شما در راه است خبر مرگ یا چیزی هم رده با آن
حدیث
7 ماه پیش

من خواب دیدم وقت امتحانمم هست به من خبر دادن برادر و خواهرم تصادف کردن من رفتم خونه دیدم اونا اومدن با سرو صورت زخمی میشه بگید یعنی چی من ساعتای ۷ صبح این خواب رو دیدم البته فقط نزدیک ۲۰ دقیقه طول کشید این خوابم ممنون میشم
نازنین
7 ماه پیش

سلام . من خواب دیدم به من خبر دادن دونفر از آشناهای من در دوصندلی پشت سرهم داخل اتوبوس نشستن . و یکی از آنها که در صندلی پشت سر نشسته چون اتوبوس تصادف کرده مرده .
ایمان حدادی
8 ماه پیش

ببخشید من خوا دیدم که یه ماشین تصادف کرده بود و یکی از چرخ های جلوش افتاده بود روی سینه یک پسر 13 تا 16 ساله که زیر اون پسر هم پدرش بود.. پسره خیلی فشار زیادی رو تحمل میکرد ولی یهو خون از دهنش اومد و مرد ولی فردی که زیر اون بود سالم موند. در ضمن در حین اینکه خواب رو میدیدم انگار یکی داشت این ماجرا رو برام تعریف میکرد....
:
10 ماه پیش

؟؟؟
دیدگاه خود را ثبت نمایید
/
/